Γ' Κύκλος-Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες που έχουν υποβάλει αίτηση στο Πρόγραμμα «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα των...

Σύντομη παράταση για διευκόλυνση των υποψηφίων

Μετά από αιτήματα ενδιαφερόμενων από περισσότερες από μία Περιφέρειες, η λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετατίθεται από σήμερα Πέμπτη 09/11/2017 και ώρα 6μ.μ. σε Παρασκευή 10/11/2017 και...

Τελευταία παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για υποψήφιους ωφελούμενους

Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται εκ νέου (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ προθεσμία) μέχρι την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου και ώρα 18.00 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για υποψήφιους ωφελούμενους.

Παράταση της υποβολής των αιτήσεων στο πρόγραμμα

Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται μέχρι τη Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 18.00 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τον Γ' κύκλο. Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση στην προηγούμενη...

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και...

Ανακοίνωση - Διόρθωση στοιχείων (ΚΑΥΑΣ) ωφελούμενου

Η γραμμή 19 του πίνακα επιλεγέντων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας τροποποιείται ως ακολούθως: ΚΑΥΑΣ ΑΑ-292248812769513654425 αντί ΚΑΥΑΣ ΑΑ-42712775320958070655

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Β' κύκλου

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε τους αναλυτικούς πίνακες των ωφελουμένων ανά Περιφέρεια για τον Β' Κύκλο Αιτήσεων.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ανακοίνωση για τους ωφελούμενους του προγράμματος

Ανακοίνωση για τους ωφελούμενους των κλαδικών προγραμμάτων «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 18-24 ΕΤΩΝ», στο πλαίσιο της «ΕΓΓΥΗΣΗΣ...

Β' Κύκλος-Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες που έχουν υποβάλει αίτηση στο Πρόγραμμα «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα των...

Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2017, η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τον Β' Κύκλο στο edu.sepve.org.gr

Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα "Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον Τομέα των...

Νέα παράταση της υποβολής των αιτήσεων στο πρόγραμμα

Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται εκ νέου μέχρι τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 και ώρα 18:00, η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για το Β' Κύκλο. Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση σε προηγούμενη...

Παράταση της υποβολής των αιτήσεων στο πρόγραμμα

Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 και ώρα 18.00 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για το Β' Κύκλο. Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση στην προηγούμενη ανακοίνωση.

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και...

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Α' κύκλου

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε τους αναλυτικούς πίνακες των ωφελουμένων ανα Περιφέρεια για τον Α' κύκλο αιτήσεων.    

Νέα προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής στο πρόγραμμα

Θεσσαλονίκη, 24/03/2017 Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής στο πρόγραμμα παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017 και ώρα 18:00, για την εξυπηρέτηση των...

Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες που έχουν υποβάλει αίτηση στο Πρόγραμμα «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα των...

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017, η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στο edu.sepve.org.gr.

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα  "Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών...

Υπολογισμός χρόνου ανεργίας

Ο χρόνος ανεργίας θα υπολογιστεί αυτόματα από το σύστημα για όλους, σύμφωνα με την ημερομηνία έκδοσης του δελτίου ανεργίας, όπως συμπληρώθηκε στην αίτηση στο σχετικό πεδίο. Όσοι υπέβαλαν...