Επιστροφή

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Α' κύκλου

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε τους αναλυτικούς πίνακες των ωφελουμένων ανα Περιφέρεια για τον Α' κύκλο αιτήσεων.

 

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης