Επιστροφή

Παράταση της υποβολής των αιτήσεων στο πρόγραμμα

Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 και ώρα 18.00 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για το Β' Κύκλο.

Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση στην προηγούμενη ανακοίνωση.Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης