Επιστροφή

Νέα προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής στο πρόγραμμα

Θεσσαλονίκη, 23/03/2017

Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής στο πρόγραμμα παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017 και ώρα 18:00, για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων. Ισχύουν οι διαδικασίες που περιλαμβάνονται στην προηγούμενη ανακοίνωση της 9ης Μαρτίου 2017.

Για τη διευκόλυνση των ενδιαφερομένων επισυνάπτονται τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Επισημαίνεται ότι η ημερομηνία αυτή είναι καταληκτική και δεν πρόκειται να δοθεί άλλη παράταση.Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης