Επιστροφή

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017, η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στο edu.sepve.org.gr.

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα "Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον Τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)" το οποίο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού".

Ο ΣΕΠΒΕ ευχαριστεί όσους και όσες δήλωσαν συμμετοχή για το ενδιαφέρον τους.

Σύντομα θα ανακοινωθούν οι λίστες των υποψηφίων ανά Περιφέρεια και θα προσκληθούν οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους.

Παρακαλούμε να ενημερώνεστε τακτικά από το edu.sepve.org.gr Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης