Υπολογισμός χρόνου ανεργίας

Ο χρόνος ανεργίας θα υπολογιστεί αυτόματα από το σύστημα για όλους, σύμφωνα με την ημερομηνία έκδοσης του δελτίου ανεργίας, όπως συμπληρώθηκε στην αίτηση στο σχετικό πεδίο. Όσοι υπέβαλαν...

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και...