Παρακαλώ εισάγετε τον Α.Φ.Μ. που δηλώσατε κατά την υποβολή της αίτησής σας και πατήστε "Ανάκτηση Κ.Α.Υ.Α.Σ."