Η ενημέρωση των ενδιαφερομένων για τη δράση αλλά και για θέματα που θα προκύψουν κατά την υλοποίησή της θα πραγματοποιείται μέσα από την ιστοσελίδα http://edu.sepve.org.gr, καθώς και τηλεφωνικά στο τηλ. 2310 365130, από Δευτέρα έως Παρασκευή 10.00-14.00
Επικοινωνία
This field is mandatory.
This field is mandatory.
This field is mandatory.


Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης