Οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης ωφελούμενου:

 • Συμπληρώστε την αίτηση χρησιμοποιώντας ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ.
 • Η συμπλήρωση των πεδίων με αστερίσκο είναι υποχρεωτική.
 • Συμπληρώστε τη διάρκεια ανεργίας σε μήνες, υπολογίζοντας μέχρι και την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, σύμφωνα με την παράταση.
 • Μετά την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης των στοιχείων ωφελούμενου, πατήστε στην ένδειξη αποθήκευση για να ενεργοποιήσετε της αίτησή σας.
 • Στη συνέχεια θα αποσταλεί με μήνυμα ο μοναδικός «Κωδικός Αριθμός Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (ΚΑΥΑΣ) στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχει δηλώσει ο ωφελούμενος. Σε περίπτωση που, στις επόμενες 24 ώρες από την υποβολή της αίτησης, δεν λάβετε τον κωδικό ΚΑΥΑΣ στο λογαριασμό που δηλώσατε, μπορείτε να στείλετε μήνυμα στο [email protected], αναγράφοντας το ονοματεπώνυμο, καθώς και τους αριθμούς ΑΜΚΑ και ΑΦΜ σας.
 • Μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, είναι δυνατή η πρόσβαση στην αίτηση συμμετοχής για επιπλέον διόρθωση ή συμπλήρωση στοιχείων, από τη επιλογή «Δείτε την αίτηση σας» στην αρχική σελίδα. Σημειώνεται ότι, για την επικύρωση της αλλαγής πρέπει απαραίτητα να συμπληρωθεί το πεδίο "επιβεβαίωση e-mail".

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!!!

 • Η ηλεκτρονική αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως από τον ίδιο τον άνεργο.
 • Η κάρτα ανεργίας ΟΑΕΔ του ωφελούμενου θα πρέπει να είναι σε ισχύ. Αν δεν διαθέτετε δελτίο ανεργίας, μπορείτε να εκδώσετε άμεσα σε κάποιο τοπικό Κέντρο Προώθησης Απασχόλησης του ΟΑΕΔ.
 • Σημειώστε τον «Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής» (Κ.Α.Υ.Α.Σ.) για κάθε επικοινωνία σχετικά με το πρόγραμμα (αποτελέσματα, ανάκτηση αίτησης κτλ.).
 • Κάθε ενδιαφερόμενος έχει δικαίωμα να υποβάλλει αίτηση συμμετοχής σε μία μόνο Διοικητική Περιφέρεια.
 • Δεν επιτρέπεται εκ των υστέρων αλλαγή της Διοικητικής Περιφέρειας.

Applications are closed. Please try again when the next circle of applications begin.