Επιστροφή

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Β' κύκλου

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε τους αναλυτικούς πίνακες των ωφελουμένων ανά Περιφέρεια για τον Β' Κύκλο Αιτήσεων.

Σχετικά αντικείμενα:
Πρακτικό Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων_Β κύκλοςΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης