Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Δ' ΚΥΚΛΟΥ

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε τον ενιαίο αναλυτικό πίνακα των ωφελουμένων για τον Δ΄ Κύκλο αιτήσεων.


Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης