Επιστροφή

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ' ΚΥΚΛΟΥ

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε τους αναλυτικούς πίνακες των ωφελουμένων ανά Ομάδα Περιφερειών για το Γ' Κύκλο Αιτήσεων.

Α. Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες

  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Θεσσαλίας
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ηπείρου
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κεντρικής Μακεδονίας
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Περιφέρειες σε μετάβαση

  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Δυτικής Μακεδονίας 


Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης