Επιστροφή

Βήματα για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την εκπαιδευτική διαδικασία (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και έχετε συμμετάσχει στ διαδικασία εξετάσεων πιστοποίησης μία τουλάχιστον φορά και ανεξάρτητα αν επιτύχατε ή όχι, παρακαλούμε όπως:

α) Αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα (email) στη διεύθυνση: sepve.ict4youth@gmail.com ,  όπου στο θέμα του μηνύματος θα αναγράφετε το Ονοματεπώνυμό σας και τον ΑΦΜ σας και στο περιεχόμενο κειμένου, τον αριθμό λογαριασμού ΙΒΑΝ με τη μορφή: GR++++ χωρίς κενά μεταξύ των αριθμών, στον οποίο είστε Κύριος Δικαιούχος και την τράπεζα στην οποία ανήκει

β) Συμπληρώσετε, υπογράψετε και αποστείλετε με ΕΛΤΑ τη συνημμένη αίτηση μαζί με τη φωτοτυπία της α' σελίδας του βιβλιαρίου σας στη διεύθυνση:

ΣΕΠΒΕ

ΒΕΠΕ Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, Κτίριο Γ2

Τ.Θ. 60526

57001 Θέρμη

 

Τα δύο παραπάνω βήματα είναι υποχρεωτικά για την ολοκλήρωση της καταβολής του εκαπιδευτικού επιδόματος.Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης