Επιστροφή

Νέα παράταση της υποβολής των αιτήσεων στο πρόγραμμα

Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται εκ νέου μέχρι τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 και ώρα 18:00, η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για το Β' Κύκλο.

Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση σε προηγούμενη ανακοίνωση.Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης