Επιστροφή

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Δ' ΚΥΚΛΟΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) - (Δ' ΚΥΚΛΟΣ).

Ενημερωθείτε σχετικά από το συνημμένο εδώ.Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης