Επιστροφή

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Γ' ΚΥΚΛΟΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)", (Γ' κύκλος).

Ενημερωθείτε σχετικά από το συνημμένο εδώΜε τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης