Επιστροφή

Παράταση της υποβολής των αιτήσεων στο πρόγραμμα

Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 18.00 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσων για τον Δ' κύκλο.

Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση στην προηγούμενη ανακοίνωση.Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης