Επιστροφή

Παράταση της υποβολής των αιτήσεων στο πρόγραμμα

Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται μέχρι τη Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 18.00 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τον Γ' κύκλο.

Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση στην προηγούμενη ανακοίνωση.Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης