Επιστροφή

Σύντομη παράταση για διευκόλυνση των υποψηφίων

Μετά από αιτήματα ενδιαφερόμενων από περισσότερες από μία Περιφέρειες, η λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετατίθεται από σήμερα Πέμπτη 09/11/2017 και ώρα 6μ.μ. σε Παρασκευή 10/11/2017 και ώρα 2:30μ.μ.

Μετά την ώρα αυτή δεν θα είναι εφικτή η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τον Γ' κύκλο πρόσκλησης του προγράμματος: "Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)"

Θεσσαλονίκη, 9/11/2017, 3:43 μ.μ.Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης