Επιστροφή

Τελευταία παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για υποψήφιους ωφελούμενους

Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται εκ νέου (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ προθεσμία) μέχρι την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου και ώρα 18.00 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για υποψήφιους ωφελούμενους.


Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης