Βήματα για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την εκπαιδευτική διαδικασία (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και έχετε συμμετάσχει στ διαδικασία εξετάσεων πιστοποίησης μία τουλάχιστον φορά και ανεξάρτητα αν...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ: ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Δ’ ΚΥΚΛΟΥ

Μετά την παρέλευση του χρονικού διαστήματος πέντε (5) ημερών που προβλεπόταν από την Πρόσκληση της 2ας Αυγούστου 2018 για υποβολή ενστάσεων και επειδή στο διάστημα αυτό δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις,...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Δ' ΚΥΚΛΟΥ

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε τον ενιαίο αναλυτικό πίνακα των ωφελουμένων για τον Δ΄ Κύκλο αιτήσεων.

Δ' Κύκλος-Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες που έχουν υποβάλει αίτηση στο Πρόγραμμα «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης...

Σύντομη παράταση για διευκόλυνση των υποψηφίων

Μετά από αιτήματα ενδιαφερόμενων από περισσότερες από μία περιφέρειες, η λήξη προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων μετατίθεται από σήμερα Πέμπτη 6/9/2018 και ώρα 6 μ. μ. στην Τετάρτη 12 Σεπτεμβρίου...

Παράταση της υποβολής των αιτήσεων στο πρόγραμμα

Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 6 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 18.00 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσων για τον Δ' κύκλο. Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση στην προηγούμενη ανακοίνωση.

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Δ' ΚΥΚΛΟΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και...

Βήματα για την καταβολή του εκπαιδευτικού επιδόματος

Εφόσον έχετε ολοκληρώσει την εκπαιδευτική διαδικασία (θεωρητική κατάρτιση και πρακτική άσκηση) και έχετε συμμετάσχει στη διαδικασία εξετάσεων πιστοποίησης μία τουλάχιστον φορά και ανεξάρτητα αν...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Γ' ΚΥΚΛΟΥ

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε τους αναλυτικούς πίνακες των ωφελουμένων ανά Ομάδα Περιφερειών για το Γ' Κύκλο Αιτήσεων. Α. Λιγότερο ανεπτυγμένες Περιφέρειες ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Θεσσαλίας ...

Γ' Κύκλος-Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες που έχουν υποβάλει αίτηση στο Πρόγραμμα «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα των...

Σύντομη παράταση για διευκόλυνση των υποψηφίων

Μετά από αιτήματα ενδιαφερόμενων από περισσότερες από μία Περιφέρειες, η λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων μετατίθεται από σήμερα Πέμπτη 09/11/2017 και ώρα 6μ.μ. σε Παρασκευή 10/11/2017 και...

Τελευταία παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων για υποψήφιους ωφελούμενους

Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται εκ νέου (ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ προθεσμία) μέχρι την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου και ώρα 18.00 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για υποψήφιους ωφελούμενους.

Παράταση της υποβολής των αιτήσεων στο πρόγραμμα

Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται μέχρι τη Τρίτη 31 Οκτωβρίου 2017 και ώρα 18.00 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τον Γ' κύκλο. Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση στην προηγούμενη...

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Γ' ΚΥΚΛΟΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και...

Ανακοίνωση - Διόρθωση στοιχείων (ΚΑΥΑΣ) ωφελούμενου

Η γραμμή 19 του πίνακα επιλεγέντων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας τροποποιείται ως ακολούθως: ΚΑΥΑΣ ΑΑ-292248812769513654425 αντί ΚΑΥΑΣ ΑΑ-42712775320958070655

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Β' κύκλου

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε τους αναλυτικούς πίνακες των ωφελουμένων ανά Περιφέρεια για τον Β' Κύκλο Αιτήσεων. Σχετικά αντικείμενα: Πρακτικό Επιτροπής Επιλογής Ωφελούμενων_Β κύκλος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ανακοίνωση για τους ωφελούμενους του προγράμματος

Ανακοίνωση για τους ωφελούμενους των κλαδικών προγραμμάτων «ΔΡΑΣΕΙΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 18-24 ΕΤΩΝ», στο πλαίσιο της «ΕΓΓΥΗΣΗΣ...

Β' Κύκλος-Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες που έχουν υποβάλει αίτηση στο Πρόγραμμα «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα των...

Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2017, η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για τον Β' Κύκλο στο edu.sepve.org.gr

Ολοκληρώθηκε τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα "Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον Τομέα των...

Νέα παράταση της υποβολής των αιτήσεων στο πρόγραμμα

Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται εκ νέου μέχρι τη Δευτέρα 29 Μαΐου 2017 και ώρα 18:00, η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για το Β' Κύκλο. Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση σε προηγούμενη...


Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης