Παράταση της υποβολής των αιτήσεων στο πρόγραμμα

Ανακοινώνεται ότι παρατείνεται μέχρι τη Δευτέρα 15 Μαΐου 2017 και ώρα 18.00 η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων για το Β' Κύκλο. Μπορείτε να βρείτε την πρόσκληση στην προηγούμενη ανακοίνωση.

ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Β' ΚΥΚΛΟΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ "Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και...

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Α' κύκλου

Συνημμένα μπορείτε να βρείτε τους αναλυτικούς πίνακες των ωφελουμένων ανα Περιφέρεια για τον Α' κύκλο αιτήσεων.    

Νέα προθεσμία για την υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής στο πρόγραμμα

Θεσσαλονίκη, 23/03/2017 Ανακοινώνεται ότι η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών συμμετοχής στο πρόγραμμα παρατείνεται μέχρι την Πέμπτη 30 Μαρτίου 2017 και ώρα 18:00, για την εξυπηρέτηση των...

Πρόσκληση για υποβολή δικαιολογητικών

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι / ενδιαφερόμενες που έχουν υποβάλει αίτηση στο Πρόγραμμα «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα των...

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017, η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων στο edu.sepve.org.gr.

Ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα  "Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών...

Υπολογισμός χρόνου ανεργίας

Ο χρόνος ανεργίας θα υπολογιστεί αυτόματα από το σύστημα για όλους, σύμφωνα με την ημερομηνία έκδοσης του δελτίου ανεργίας, όπως συμπληρώθηκε στην αίτηση στο σχετικό πεδίο. Όσοι υπέβαλαν...

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ (Α' ΚΥΚΛΟΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΠΡΑΞΗ «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 18-24 ετών στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και...


Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης