Επιστροφή

Ποιες είναι οι προθεσμίες υποβολής των αιτήσεων;

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων ξεκίνησε από την Τρίτη 10 Μαΐου 2016.

Κατόπιν απόφασης παράτασης η υποβολή των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 18:00.Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης