Επιστροφή

Πως θα μάθω εάν η αίτηση μου έχει γίνει αποδεκτή;

Όσοι έχουν υποβάλει αίτηση συμμετοχής ενημερώνονται για την εγγραφή τους ή μη στο Μητρώο Ωφελουμένων με δική τους φροντίδα και επιμέλεια παρακολουθώντας την ειδική ιστοσελίδα http://edu.sepve.org.gr .

Eπιπλέον, σε κάθε ωφελούμενο που έχει ενταχθεί στο μητρώο ωφελουμένων θα του αποσταλεί σχετικό ενημερωτικό email.Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης