Επιστροφή

Τι γίνεται στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει διατηρήσει τον κωδικό ΚΑΥΑΣ;

Εάν κάποια επιχείρηση δεν έχει διατηρήσει τον κωδικό ΚΑΥΑΣ που της έχει αποσταλεί, μπορεί να τον ανακτήσει μαζί με όλα τα στοιχεία της αίτησής της από εδώ

Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης από την επιχείρηση, πατώντας στην ένδειξη αποθήκευση, γίνεται ενεργοποίηση της αίτησης και αποστέλλεται ένας μοναδικός κωδικός ΚΑΥΑΣ στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχει δηλωθεί από την επιχείρηση.

Εάν η επιχείρηση δεν έχει κρατήσει τον κωδικό ΚΑΥΑΣ, τότε μπορεί να δηλώσει τον αριθμό ΑΦΜ της επιχείρησης στο σχετικό πεδίο και να κάνει ανάκτηση το κωδικού ΚΑΥΑΣ, πατώντας στο αντίστοιχο πλαίσιο.Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης