Επιστροφή

Τι γίνεται στην περίπτωση που η επιχείρηση θέλει να διορθώσει ή να προσθέσει στοιχεία στην αίτηση που έχει υποβάλει;

Η αίτηση συμμετοχής παραμένει διαθέσιμη στην επιχείρηση για επιπλέον διόρθωση ή συμπλήρωση στοιχείων.

Εάν κάποια επιχείρηση επιθυμεί να επεξεργαστεί επιπλέον την αίτηση συμμετοχής, μπορεί να συμπληρώσει τον αριθμό ΑΦΜ και τον μοναδικό ΚΑΥΑΣ στα σχετικά πεδία και να κάνει ανάκτηση αίτησης, πατώντας στο αντίστοιχο πλαίσιο.

Ομοίως, από την αρχική σελίδα μπορεί να χρησιμοποιήσει την επιλογή «Δείτε την αίτηση σας».

Επεξεργαστείτε την αίτηση συμμετοχής από εδώ

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης