Επιστροφή

Τι γίνεται στην περίπτωση που ο ωφελούμενος δεν έχει κρατήσει τον κωδικό ΚΑΥΑΣ του;

Εάν κάποιος ωφελούμενος δεν έχει κρατήσει τον κωδικό ΚΑΥΑΣ του μπορεί να τον ανακτήσει, μαζί με όλα τα στοιχεία της αίτησής του από εδώ

Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης ωφελούμενου, πατώντας στην ένδειξη αποθήκευση, γίνεται ενεργοποίηση της αίτησης και αποστέλλεται ένας μοναδικός κωδικός ΚΑΥΑΣ στο λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, που έχει δηλώσει ο ωφελούμενος.

Εάν ο ωφελούμενος δεν έχει κρατήσει τον κωδικό ΚΑΥΑΣ, τότε μπορεί να δηλώσει τους αριθμούς ΑΜΚΑ και ΑΦΜ του στα σχετικά πεδία και να κάνει ανάκτηση το κωδικού ΚΑΥΑΣ, πατώντας στο αντίστοιχο πλαίσιο.Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης