Επιστροφή

Τι γίνεται στην περίπτωση που ο ωφελούμενος θέλει να διορθώσει ή να προσθέσει στοιχεία στην αίτηση του;

Η αίτηση συμμετοχής παραμένει διαθέσιμη στον ωφελούμενο για επιπλέον διόρθωση ή συμπλήρωση στοιχείων μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 18:00.

Εάν κάποιος ωφελούμενος επιθυμεί να επεξεργαστεί επιπλέον την αίτηση συμμετοχής του, μπορεί να συμπληρώσει τα στοιχεία ΑΜΚΑ και ΑΦΜ του στα σχετικά πεδία, καθώς και τον μοναδικό κωδικό ΚΑΥΑΣ, που του έχει αποσταλεί και να κάνει ανάκτηση αίτησης.

Ομοίως, από την αρχική σελίδα μπορεί να χρησιμοποιήσει την επιλογή «Δείτε την αίτηση σας».

Σημειώνεται ότι, για την επικύρωση της αλλαγής πρέπει απαραίτητα να συμπληρωθεί εντός της αίτησης το πεδίο "επιβεβαίωση e-mail" και να γίνει αποθήκευση.

Επεξεργαστείτε την αίτηση συμμετοχής σας από εδώ

 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης