Περιεχόμενο με Συχνές ερωτήσεις 2. Επιχειρήσεις .

Τι γίνεται στην περίπτωση που η επιχείρηση θέλει να διορθώσει ή να προσθέσει στοιχεία στην αίτηση που έχει υποβάλει;

Η αίτηση συμμετοχής παραμένει διαθέσιμη στην επιχείρηση για επιπλέον διόρθωση ή συμπλήρωση στοιχείων. Εάν κάποια επιχείρηση επιθυμεί να επεξεργαστεί επιπλέον την αίτηση συμμετοχής, μπορεί να...

Τι γίνεται στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν έχει διατηρήσει τον κωδικό ΚΑΥΑΣ;

Εάν κάποια επιχείρηση δεν έχει διατηρήσει τον κωδικό ΚΑΥΑΣ που της έχει αποσταλεί, μπορεί να τον ανακτήσει μαζί με όλα τα στοιχεία της αίτησής της από  εδώ Μετά τη συμπλήρωση της αίτησης...


Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης